22 hours ago

Publikacja – szkolenia z Excela

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 read more...

2 days ago

Ołoszenie – szkolenia z rolnictwa

Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN read more...

4 days ago

Publikacja – warsztaty z team building

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 http://szkolenia-integracyjne.org.pl/in read more...

4 days ago

Publikacja – szkolenia z doradztwa kryzysowego

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...

4 days ago

Ołoszenie – szkolenia z rosyjskiego

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projekt&oacu read more...

6 days ago

Anons informacyjny – szkolenia i symulacje

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 read more...

2 weeks ago

Publikacja – szkolenia z integracyjne

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...