4 weeks ago

Publikacja – warsztaty z wiedzy o społeczeństwie

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich http://www.team-building.host-hermer read more...

1 month ago

Publikacja – szkolenia z psychologii

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 read more...

1 month ago

Decyzja – treningi z rozwiazywania problemów

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim http://szkol read more...

1 month ago

Zawiadomienie – szkolenia z algebry

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programu read more...

1 month ago

Informacja – szkolenia z rozwiazywania problemów

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 read more...

1 month ago

Publikacja – szkolenia z psychoterapii

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1) read more...

1 month ago

Publikacja – szkolenia z Excela

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 read more...